Kamatkar Classes

सोलापुरातील अग्रगण्य क्लास

प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक उन्नतीचे व्रत

कामतकर क्लासेसचे मार्गदर्शन जिथे, यशाची कमतरता नसे तिथे

आमच्या शाखा

कामतकर अकॅडमी

चंडक बगीचा, कस्तुरबा मार्केट,
सोलापूर

कामतकर क्लासेस

जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, कामत हॉस्पिटलमागे,
सोलापूर

कामतकर अकॅडमी

शृंगारपुरे हॉस्पिटलजवळ, जुळे सोलापूर,
सोलापूर